La reflexió gramatical a les àrees de llengua de l'Eso

 • Guasch Boyé, Oriol (Investigador/a principal)
 • Fittipaldi, Martina (Becari/a)
 • Camps Mundo, Ana (Investigador/a)
 • Domínguez Ojer, Rocío (Investigador/a)
 • Duran Rivas, Carme (Investigador/a)
 • Fontich Vicens, Xavier (Investigador/a)
 • García Revilla, Ana (Investigador/a)
 • Gracia Abadías, Carmen (Investigador/a)
 • Milian Gubern, Marta (Investigador/a)
 • Ribas Seix, Teresa (Investigador/a)
 • Verdaguer Autonell, Teresa (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

El projecte pretén de fer un diagnòstic del tractament de la reflexió gramatical a les àrees de llengua catalana, castellana, anglesa i francesa de 2n ESO a partir de les anàlisis dels llibres de text, de la visió que en té el professorat que els usa i de les representacions dels escolars sobre l'ensenyament de la gramàtica. Els referents bàsics per al desenvolupament de la recerca són: a) les propostes per a una renovació de l'ensenyament de la gramàtica que a partir de referents provinents de la psicologia de l'educació, la lingüística i la psicolingüística atenen de manera especial la promoció de l'activitat reflexiva com a inductora de la construcció de coneixement, i l'establiment de continuïtats entre la gramàtica de la frase i la del text; b) els estudis, que des de la perspectiva de la planificació de l'ensenyament les característiques del coneixement lingüístic dels multilingües i l'anàlisi contrastiva, advoquen per un tractament integrat de les àrees de llengua a l'educació obligatòria. L'objectiu general que es pretén assolir és d'ajudar a renovar les concepcions sobre el rol de la gramàtica en la formació lingüística dels escolars i de millorar la planificació dels seu ensenyament a partir del seu tractament coordinat des de les diferents llengües del currículum
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització13/04/0713/04/08

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.