La reconfiguración de la intervención pública en los procesos de reestructuración empresarial:situación actual y retos del futuro

Detalls del projecte

Description

Resum no disponible en català.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/0730/11/10

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.