La "qüestió catalana" en la política espanyola del segle XX

  • Riquer Permanyer, Borja de (Investigador/a principal)
  • Culla Clara, Joan Baptista (Investigador/a)
  • Vinyes Ribas, Ricard (Investigador/a)
  • Risques Corbella, Manel (Investigador/a)
  • Rubí Casals, Maria Gemma (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

L'objectiu d'aquesta investigació és analitzar amb rigor el que ha significat dintre de la vida política espanyola del segle XX la presència i la influència dels catalans, i com aquesta presència i influència ha estat percebuda des de posicions espanyoles. No hi ha dubte que la cridada "qüestió catalana" va ser, ja des de principis del segle XX, un dels temes principals de la vida política espanyola i que ha acabat convertint-se en un dels més significatius "problemes" hispànics. La present proposta parteix de la necessitat de realitzar una investigació sobre aquesta temàtica amb les mateixes pautes metodològiques i analítiques que s'utilitzen en les historiografies europees més solvents, com la italiana, francesa, britànica i alemanya, i d'allunyar-se de les visions massa endogàmiques que encara estan presents en algunes obres publicades en el nostre país. El punt de sortida és la consideració que és imprescindible disposar de molta més informació de la qual avui ens ofereix la bibliografia més convencional, atès que cal analitzar l'actuació concreta dels polítics catalans, siguin parlamentaris o ministres, i conèixer bé les seves idees, propostes, intervencions en els debats, actuacions, així com les opinions rellevants que la seva actuació va despertar en els polítics espanyols i en l'opinió pública. L'objectiu central del projecte es concreta en la realització d'una eina de suport a la investigació que permeti centralitzar en un Sistema de Gestió Documental la informació biogràfica i documental sobre els parlamentaris catalans en el s.XX. La recollida d'aquesta informació en una mateixa infrastructura ha de possibilitar finalment, l'elaboració d'un estudi general del tema, la creació d'un diccionari biogràfic de parlamentaris catalans, l'edició d'antologies de textos, debats parlamentaris, bibliografies temàtiques i repertoris legislatius i l'elaboració d'un vocabulari controlat de terminologia específica sobre la qüestió
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/021/12/05

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.