La llengua anglesa en el període de transició educativa (1970-1990) a Catalunya: Evolució dels discursos, ideologies i pràctiques sobre l’ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres

Detalls del projecte

EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització15/12/2314/12/24