La infracció penal de drets fonamentals per funcionaris públics o autoritats

Detalls del projecte

Description

Es proposa investigar el contingut i límits de la responsabilitat penal dels funcionaris públics i autoritats en relació als delictes comesos contra l'exercici de Drets fonamentals que en el "Nuevo Código Penal" es regulen com a delictes contra la Constitució (Llibre II, Títol XXI, Capítol V)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització21/12/9721/12/00