La demanda social de comunicació i les televisions a les regions d'Europa.

 • Moragas Spa, Miguel de (Investigador/a principal)
 • López López, Bernat (Becari/a)
 • Corominas Piulats, Maria (Investigador/a)
 • Garitaonandía Garnacho, Carmelo (Investigador/a)
 • Jones Solerno, Daniel Esteban (Investigador/a)
 • Llines Soler, Montserrat (Investigador/a)
 • Pares Maicas, Manuel (Investigador/a)

  Detalls del projecte

  Description

  Aquest nou projecte pretén completar i ampliar els estudis sobre polítiques de comunicació a Europa iniciats en el projecte anterior del grup sobre "Televisió i regions a la Unió Europea", i investigar nous aspectes de les relacions entre l'activitat televisiva i el territori regional. Fonamentalment, hom proposa estudiar les programacions d'una mostra significativa de les més de tres-centes emissores de televisió regional europees i analitzar l'adequació d'aquesta oferta a les demandes i les expectatives reals d'informació del ciutadà com a habitant d'una regió concreta. També, es preté estudiar l'estructura econòmica de les televisions a les regions (volum pressupostari, recursos, finançament) i la seva implicació en la construcció de les noves autopistes de la informació (la relació entre les noves tecnologies de la informació i la televisió a les regions). Un últim propòsit és actual
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització1/08/951/08/98

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.