La conciliació de la vida laboral i familiar: perspectiva històrica, regulació vigent i aplicació pràctica en l'àmbit universitari

Detalls del projecte

Description

En els últims anys s'ha parlat freqüentment i des de diferents perspectives- en el marc de les polítiques sobre igualtat homes i dones sobre la necessitat de fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal dels treballadors i dels funcionaris públics, amb el doble objectiu de facilitar el manteniment en l'ocupació de les dones i de promocionar la corresponsabilitat en l'atenció de les responsabilitats familiars (....). L'objectiu principal del treball d'investigació proposat és analitzar quan van començar a sorgir aquestes mesures de conciliació i quin ha estat el seu grau d'evolució fins al moment, amb la finalitat de graduar i valorar la seva veritable eficàcia (...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/0530/12/08

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.