Just and effective governance for accelerating wind energy

Detalls del projecte

Description

L'objectiu de JustWind4All és donar suport a l'acceleració de l'energia eòlica terrestre i marina mitjançant una governança justa i eficaç, és a dir, la creació de sinergies entre persones i organitzacions per coordinar i participar en accions al voltant de les estratègies i el desplegament de l'energia eòlica. A aquest efecte, JustWind4All desenvolupa coneixements, directrius pràctiques, instruments, estratègies i formació per a una presa de decisions justa i eficaç en la governança de l'energia eòlica terrestre i marina. Aquest avenç cap a processos i estructures de presa de decisions més eficaces i justos és crucial en el context dels objectius ambiciosos de la UE en matèria d'energies renovables, que requereixen la instal·lació de més parcs eòlics terrestres i marins, accelerant els processos de planificació i desplegament i garantint que ningú no es quedi enrere. JustWind4All utilitza un rigorós disseny de recerca multimètode trans- i interdisciplinar. Combina una avaluació holística de l'impacte basada en un
social-ecològic amb models tecnoeconòmics per avaluar una varietat d'impactes i/o beneficis socials, mediambientals, tècnics i econòmics per millorar la presa de decisions. Les metodologies qualitatives i quantitatives (per exemple, estudis de casos, mapeig multicriteri) ajuden a investigar maneres de fomentar la ciutadania de l'energia eòlica amb un enfocament particular en la participació, la justícia energètica i la innovació social. A través de la coproducció de coneixement transdisciplinar als Laboratoris Eòlics, JustWind4All aprofita al màxim els nous recursos, és a dir, pràctiques (repotenciació), tecnologies (aerotransportades, flotants) i regions (per exemple, Bulgària) i participa en la coproducció de coneixement amb els actors de la governança de lenergia eòlica per obtenir resultats adequats. Una xarxa d´avantguarda del Fòrum Eòlic permet una xarxa d´avantguarda del Fòrum Eòlic permet l´intercanvi de coneixements i el diàleg entre les múltiples parts interessades en la política, la comunitat, el mercat i el tercer sector, i garanteix que el coneixement, les directrius pràctiques, els instruments, les estratègies i les activitats de formació de JustWind4All tinguin el màxim impacte.
AcrònimJustWind4All
EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització1/11/2231/10/25

Socis col·laboradors

 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (Soci projecte)
 • Aarhus University (Soci projecte)
 • Consensus, Komunikacije Zaodgovorno Druzbo, D.O.O (Soci projecte)
 • Applied Research and Communications Fund (ARC Fund) (Soci projecte)
 • Renewables Grid Initiative (RGI) (Soci projecte)
 • Power Parity S.A. (GoPa) (Soci projecte)
 • Technische Universiteit Delft (TUDelft) (Soci projecte)
 • Airborne Wind Europe (AWEU) (Soci projecte)
 • Institut für Oekologische Wirtschaftsforschung (Soci projecte)
 • Erasmus University Rotterdam (Soci projecte)
 • Dutch Research Institute for Transitions (Coordinador) (guia)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.