Ionització i activació per cations metàl·lics de sistemes d'interès bioquímic. Estudis teòrics i d'espectrometria de masses

Detalls del projecte

Description

L'objectiu fonamental d'aquest projecte coordinat és estudiar els efectes de la ionització i la cationització per metalls de transició en la reactivitat de biomolècules senzilles, mitjançant mètodes químic quantics sofisticats i experiments d'espectrometria de masses (Electrospray-Ion Trap). En particular, s'analitzarà el paper de distints cations metàl·lics en l'activació d'aminoàcids i pèptids, en les reaccions de transferència protònica intermolecular en els parells de bases del DNA i en l'activació d'enllaços O\sub 2\nosub i CH. Així mateix, s'estudiaran les reaccions d'isomerització i fragmentació dels radicals cations derivats de la ionització d'aminoàcids i pèptids. Amb l'estudi d'aquests sistemes es pretén avançar en el coneixement del paper que juguen els cations metàl·lics en l'estructura i funció dels metaloenzimes i àcids nucleics, i en la comprensió dels efectes nocius induïts per la radiació ionizant i agents oxidants. És important afegir que l'estudi de les fragmentacions d'aquests sistemes biològics poden desvetllar noves estratègies per a la seqüenciació de pèptids mitjançant tècniques d'espectrometria de masses. El desenvolupament de mètodes teòrics eficients i d'eines d'anàlisis precises serà essencial per a poder comprendre els factors que governen l'estructura i reactivitat intrínseca d'aquests compostos i per tant, per a poder interpretar els experiments d'espectrometria de masses. Per això, un aspecte important d'aquest projecte és el desenvolupament de noves metodologies teòriques per al tractament d'aquests sistemes
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/021/12/05

Socis col·laboradors

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.