Introducció de dianes de proteases efectores de la apoptosi en la seqüència gènica de proteïnes marcadores com eina per HTS

 • Cairo Badillo, Jordi Joan (Investigador/a principal)
 • Godia Casablancas, Francesc (Investigador/a)
 • Cornudella Mir, Lluís (Investigador/a)
 • Prats Miravitllas, Eva (Investigador/a)

  Detalls del projecte

  Description

  Existeix un gran nombre de seqüències específiques que juguen un paper importantíssim en biologia cel·lular. Aquest és el cas de les seqüències diana de les proteases. En aquest context, un dels reptes més importants de les indústries biomèdiques i farmacèutiques és el disseny i generació d'inhibidors específics d'aquestes proteases per neutralitzar la seva acció en una gran varietat d'enferrmetats diverses. És per això que, és de gran importància identificar les esmentades proteases en sistemes biològics, així com la recerca de seus inhibidors específic, ja que la seva inhibició haurà de permetre la implementació de teràpies per a disfuncions relacionades amb la seva funció cel·lular(...)
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització3/12/043/12/06

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.