Interfases neuroelectrónicas: Microelectrodos, tecnologia MCM, registro, estimulación, SNP, biopotenciales.

Detalls del projecte

Description

L'utilització de microelectrodes envolvents (*cuff*) realitzats amb tecnologies de fabricació masiva mostra tota una sèrie de millores en les seves prestacions relacionades amb la productivitat,repetitivitat, sensibilitat, fiabilitat, resolució , temps de vida, selectivitat i cost, repercutint sobre la seva aplicació en qualsevol tipus de fibra nerviosa. En el present projecte es contempla com objectiu fonamental el desenvolupament d'una tecnologia derivada de la tecnologia microelectrònica d'interconexió MCM (multichip modules) amb l'objecte de disposar d'un conjunt de microelectrodes flexibles tipus cuff amb prestacions majora a les reportades en la literatura.Clarament el desenvolupament de microelectrodes flexibles, juntament amb tècniques de modificació superficial (platinizació electroquímiques), simplifica les neuroprótesis degut a la capacitat de disminució de la impedància associada a la interfase microelectròde-electrólitic (que envolta la fibra nerviosa) que, a la vegada, reverteix en el disseny de circuits de estimulació menys complexos degut a les seves menors restriccions elèctriques. Finalment, un dels reptes més importants del present projecte és desenvolupar una circuiteria de registre capaç d'obtenir senyals tan petites com 5 uV en un ambient contaminat per senyals d'amplituds majors i freqüencies lleugerament menors.Per obtenir els objectius desitjats és imprescindible diposar de tot un conjunt de microelectròdes amb una gran dispersió de geometríes amb l'objete de coneixer realment el pés especific de cada paràmetre de la interfase entre el microelectrode i la fibra nerviosa. El conjunt d'investigadors que formem el projecte pensem que per la consecució d'aquest conjunt de objectius és necessari la creació d'un equip multidisciplinar (tecnologia microelectrònica, instrumentació electrònica, caracterització elèctrica-electroquímica-biomèdica, etc.) tal com el que presentem en aquesta sol·licitud.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització28/12/0027/12/03

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.