Integració europea i drets fonamentals: la recepció de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i del Tribunal Europeu de Drets Humans en el sistema ...

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte d'investigació té com a objectius l'estudi i la sistematització dels sistemes de drets que conflueixen en la regulació dels drets fonamentals a Espanya des de la perspectiva determinada pel procés d'integració europea. La Constitució espanyola obliga a realitzar una interpretació dels drets fonamentals de conformitat amb els tractats i acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya i no hi ha encara avui cap treball que interrelacioni el sistema de drets intern amb l'establert pel dret comunitari i la Convenció europea de drets humans. En aquest sentit, es pretén estudiar la integració de la jurisprudència del TJCE i del TEDH a nivell intern, especialment a partir de la recepció que es produeix a les sentències del Tribunal Constitucional, les quals vinculen els jutges ordinaris. Per això, cal estudiar tant les grans construccions jurisprudencials de
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització3/08/943/08/96

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.