Integració europea i drets fonamentals: evolució i anàlisi de la recepció de la normativa i jurisprudència de la Unió Europea i del Consell d'Europa en el sistema jurídic espanyol.

Detalls del projecte

Description

A partir dels resultats que s'estan obtenint al llarg de la realització del projecte DGICYT PB93-0851, aquest projecte pretén avançar en els efectes que es deriven pel sistema jurídic espanyol com a conseqüència de la incorporació d'Espanya a la Unió Europea i al Consell d'Europa, conseqüències especialment importants pel sistema intern dels drets. Una vegada determinades les coordenades generals dels sistemes europeus de drets i de les construccions bàsiques del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Europeu de Drets Humans és necessari constatar la seva evolució i la seva aplicació a l'estudi de drets específics. D'aquesta manera es pot presentar als operadors jurídics uns criteris d'interpretació constitucionalment adequats per a ser aplicats en casos concrets. Tot això resulta especialment important quan, cap els anys 1996-97 la Unió Europea preveu una Conferència Int
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització11/09/9611/09/99

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.