Integració de l'Enginyeria Metabòlica i l'Enginyeria de Processos per a l'Optimització del Cultiu de Cèl.lules Animals en Biorreactors

  Detalls del projecte

  Description

  Aquest projecte es centra en els estudis de la millora dels cultius que utilitzen cèl·lules animals en biorreactors per a l'obtenció de proteïnes, normalment d'interès en el diagnòstic y teràpia d'enfermetats. El cas concret sobre el que es desenvolupa la proposta és l'estudi de la producció d'anticossos monoclonals mitjançant hibridomes. A partir del coneixement prèviament adquirit sobre el metabolisme i la fisiologia d'aquestes cèl·lules es plantejen una sèrie d'actuacions per a modificar les característiques de les pròpies cèl·lules (enginyeria metabòlica) i per a dissenyar i controlar les condicions a les que es porta a terme el cultiu (enginyeria de processos), de forma que la integració dels avenços obtinguts en ambdós sentits permeti una optimització global del sistema de producció.
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització1/08/971/08/00

  Empremta digital

  Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.