Institucions i formes de poder a la Catalunya del segle XIX. Projecte per a l'elaboració d'una base de dades documental informatitzada

  • Riquer Permanyer, Borja de (Investigador/a principal)
  • Garcia González, Albert (Becari/a)
  • Toledano Gonzalez, Lluis Ferran (Becari/a)
  • Anguera Nolla, Pere (Investigador/a)
  • Risques Corbella, Manel (Investigador/a)
  • Salles Bonastre, Anna (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte proposa l'elaboració d'una base de dades documental que contingui informació sobre la formació, l'extensió i l'acció de les diferents activitats polítiques, administratives i institucionals de l'Estat liberal a Catalunya durant el segle XIX. Per al desenvolupament d'aquesta investigació es durà a terme, en primer lloc, la localització i identificació de la documentació que es pretén processar; en segon lloc, es dissenyarà el model de fitxa i s'elaborarà un llenguatge d'indexació que serveixi de thesaurus de definició de la informació; en tercer lloc, es procedirà al buidatge de la documentació mitjançant escànner; i, per acabar, s'informatitzaran totes les dades recollides i s'ordenarà la documentació emmagatzemada. L'objectiu final d'aquesta base de dades seria clarament instrumental, com a ajut documental per a tot tipus d'investigació relatives a la vida política, soci
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització27/06/9427/05/97

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.