Innovació, productivitat i qualitat de servei a l'Administració Pública Local. Estudi de la Regió 1ª

  • Anguera Torrents, Josep (Investigador/a principal)
  • Alvarez Gomez, Manuel (Investigador/a)
  • Jovell Turro, Lluis (Investigador/a)
  • Lope Peña, Andreu (Investigador/a)
  • Márquez Cebrián, Dolors (Investigador/a)
  • Sanou Vilarrodona, Lina (Investigador/a)
  • Torreguitart Mirada, Maria Consol (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

És voluntat de l'equip multidisciplinari investigador (Economia aplicada, Economia de l'Empresa i Sociologia) identificar, dins de l'Administració pública local a Catalunya i més concretament a la Regió 1ª, quins són els camps més importants de millora tecnològica, quines necessitats hi ha de formació i millora del capital humà, com faria augmentar la productivitat un tractament adequat del tema i quina millora en el servei s'obtindria. La millora en el servei es considera un paràmetre vàlid per avaluar la competitivitat de l'agent, donat el caràcter monopolístic d'aquest mercat. Una vegada definits els objectius, identificats els paràmetres i explicitats els primers resultats es vol contrastar amb altre estudis d'àrees territorials comparables a l'estudiada (Ginebra, Milà, Lisboa...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/9531/12/96

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.