Inhibició de l'activació de factors de transcripció en cèl·lules glials mitjançada per salicilats fluorats i vectors adenovírics

  • Castellano Lopez, Bernardo (Investigador/a principal)
  • Acarín Pérez, Laia (Becari/a)
  • Sanz Paradell, Olga (Becari/a)
  • Dalmau Santamaria, Ishar (Investigador/a)
  • Gonzalez de Mingo, Berta (Investigador/a)
  • Hospital Marchal, Olga (Investigador/a)
  • Vela Hernandez, Jose Miguel (Investigador/a)

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització30/12/9930/12/02