Informatització i etiquetatge del "Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico.

 • Claveria Nadal, Gloria (Investigador/a principal)
 • Barrio Estévez, Laura del (Becari/a)
 • Le Men Loyer, Jeannick Yvone (Becari/a)
 • Morales Ruiz, Maria Carmen (Becari/a)
 • Batllori Dillet, Montserrat (Investigador/a)
 • Blecua Perdices, José Manuel (Investigador/a)
 • Blecua Perdices, Luis-Alberto (Investigador/a)
 • Egido Fernández, María Cristina (Investigador/a)
 • Gimenez Jurado, Julia Angeles (Investigador/a)
 • Morala Rodríguez, José Ramón (Investigador/a)
 • Prat Sabater, Marta (Investigador/a)
 • Pujol Payet, Isabel (Investigador/a)
 • Sanchez Lancis, Carlos (Investigador/a)
 • Soberanas Lleó, Amadeu (Investigador/a)
 • Torruella Casañas, Joan (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

El projecte "Informatització i etiquetat del "Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (DCECH) de J. Corominas" (Gredos, Madrid, 1980-1991) és la segona fase del procés d'informatització del diccionari iniciat amb el projecte de la DGICYT PB92-0599 i consistiria en a) completar la informatització del DCECH; b) corregir les bases de dades obtingudes amb la informatització. La primera fase, ja inclosa amb el projecte anterior, va servir, com assenyalavem en el seu moment, per desenvolupar un estudi profund de l'estructura estàndar capaç de recollir ordenadament les dades recorrents de cada entrada, utilitzant com a eines bases de dades relacionals. Una vegada concluida aquesta fase, és possible iniciar una nova fase d'aplicació de les bases de dades per a la correcció de les informacions contingudes en elles de forma semiautomàtica. L'objectiu fonamental és, per tant, portar
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització11/09/9611/09/99

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.