Informatització del "Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico" de J. Corominas i J.A. Pascual

  • Claveria Nadal, Gloria (Investigador/a principal)
  • Beser Ortí, Sergi (Investigador/a)
  • Blecua Perdices, José Manuel (Investigador/a)
  • Blecua Perdices, Luis-Alberto (Investigador/a)
  • Sanchez Lancis, Carlos (Investigador/a)
  • Torruella Casañas, Joan (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

El projecte d'informatització del "Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico" (DCECH) de J. Corominas y J.A. Pascual (publicat per l'editorial Gredos, Madrid, 1980-1991, 2a. edició) consisteix a traslladar a soport informàtic les principals dades etimològiques i històriques contingudes en aquest diccionari; això representa un estudi profund de l'estructura interna de cada article per a la posterior creació d'una estructura estàndard capaç de recollir ordenadament les dades recurrents de cada entrada, utilitzant com a eina les bases de dades relacionades. Com a objectiu fonamental, s'intentarà aconseguir una ordenació i homogeneïtzació de les principals informacions del diccionari. També es pretén fer-ne possible l'ampliació i l'actualització permanent dels continguts com a informacions externes al mateix diccionari. El resultat final del projecte proporcionarà una base de da
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització14/06/9331/12/96

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.