Industrial Biotechnology Innovation and Synthetic Biology Accelerator Preparatory Phase

Detalls del projecte

Description

L'Accelerador d'Innovació en Biotecnologia Industrial i Biologia Sintètica (EU IBISBA) dóna suport a la investigació en biotecnologia industrial proporcionant accés a instal·lacions de primer nivell per a tots els professionals de la biotecnologia industrial. El 2018, aquest concepte d'infraestructura de recerca distribuïda europea es va incorporar al full de ruta del Fòrum Estratègic Europeu sobre Infraestructures de Recerca. Una conseqüència immediata va ser l'entrada del projecte en fase de preparació. L'objectiu del projecte de seguiment PREP-IBISBA finançat per la UE és crear les condicions perquè EU-IBISBA es converteixi en una infraestructura de recerca europea plenament operativa en els propers anys. El projecte ajudarà a EU-IBISBA a definir un model de negoci, establir un pla financer a llarg termini i identificar els marcs legals adequats per donar suport al seu funcionament.
AcrònimPREP-IBISBA
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2031/12/23

Socis col·laboradors

 • Parc de Recerca UAB (Linked Third Parties)
 • Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) (Coordinador) (guia)
 • Institut National des Sciences Appliquées - centre de Toulouse (INSA) (Soci projecte)
 • Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) (Soci projecte)
 • Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (Soci projecte)
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (Linked Third Parties)
 • Consiglio Nazionale delle Richerche (Soci projecte)
 • Fraunhofer Society for the Advancement of Applied Research (Soci projecte)
 • INRA Transfert (Soci projecte)
 • National Technical University of Athens (Soci projecte)
 • Rheinisch Westfälischen Technische Hochshule Aachen (Soci projecte)
 • Teknologian tutkimuskeskus vtt oy (Soci projecte)
 • University of Manchester (Soci projecte)
 • Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA) (Soci projecte)
 • Université de Nantes (Soci projecte)
 • VITO - Flemish Institute for Technological Research (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) (Soci projecte)
 • University of Wageningen (Soci projecte)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.