Indicadors immunològics i endocrinològics durant la pasteurelosis en la daurada (Sparus Aurata)

  • Mackenzie , Simon Anthony (Investigador/a principal)
  • Balasch Alemany, Juan Carlos (Investigador/a contractat/da)
  • Real Valcàrcel, Fernando. (Investigador/a)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology