Implicaciones fisiopatológicas de la comunicación microglia-oligodendrocito: de la mielinizacion en el desarrollo a la remielinizacion terapéutica

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1831/12/20

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.