Implementing a Mediterranean biorefinery to boost forest management through the production of added value products

Detalls del projecte

AcrònimLIFE BIOREFFORMED
EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització1/10/2030/09/24

Socis col·laboradors

  • Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) (Coordinador) (guia)
  • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) (Soci projecte)
  • ENERGIES TERMIQUES BASIQUES S.L (Soci projecte)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (Soci projecte)
  • Centre de la Propietat Forestal (Soci projecte)