Implementació d'una metodologia de disseny per a la integració de microsistemes en una arquitectura distribuïda

Detalls del projecte

Description

IDEA focalitza els seus objectius en la implementació d'una metodologia de disseny per a la integració de microsistemes en una arquitectura distribuïda. Els objectius que persegueix el projecte són: -Establir una metodologia de treball per al desenvolupament de microsistemes mitjançant una arquitectura distribuïda. -Definir l'arquitectura distribuïda per a microsistemes que permeti afegir sensors/ actuadors intel·ligents de forma modular. -Integrar el mirosistema utilitzant un fluix de disseny que parteixi d'un llenguatge de descripció del maquinari a alt nivell. El treball a desenvolupar es validarà realitzant un demostrador per a l'obtenció de mesures sobre el tremp en malalts de Parkinson mitjançant aceleròmetris disposats sobre el cos del pacient. Les dades que s'obtenen són convenientment digitalitzades i enviades, utilitzant un bus dedicat a un PC per a la seva posterior anàlisi. L'arquitectura del microsistema a desenvolupar deu permetre integrar els sensors que inclogui el demostrador (aceleròmetres, principalment). aquests sensors aniran convenientment proveïts d'una circuteria addicional (drivers) que permeti la seva fàcil interconnexió
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/0231/05/06

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.