Impacte psicosocial i cultural de les innovacions tecnocientífiques. El paper dels espais públics d'accés a les TICS en els processos constitutius de la identidad social i de les xarxes socials

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0630/09/09

Socis col·laboradors