Impacte psicosocial i cultural de les innovacions tecnocientífiques

Detalls del projecte

Description

El present projecte pretén avaluar les repercussions psicosocials i culturals que comporten les innovacions tecnocientífiques associades al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC's). Les TIC's permeten una nova forma de gestionar el coneixement i d'entendre les relacions socials, pel que, sovint, serveixen com palanques per a arribar tant a noves formes d'activitat econòmica com a noves formes d'organització social. En aquest sentit, creiem del tot pertinent indagar sobre els tres aspectes en el procés de la seva implantació social que ens semblen més rellevants: la comprensió pública de les TIC's, els processos de la seva difusió i les transformacions socials que donen lloc. Així, avaluarem la percepció social que existeix sobre les TIC's, identificant i descrivint les concepcions de la ciència i la tecnologia que afecten a la comprensió, adqusició i maneig de les innovacions tecnològiques en el camp de la comunicació i la informació. Així mateix, estudiarem l'impacte de les TIC's en els processos de reproducció i canvi social a través de l'anàlisi dels seus efectes en l'àmbit de les institucions. L'originalitat i la rellevància del nostre estudi residirien a mostrar simultàniament com les innovacions tecnocientífiques estan estretament relacionades amb: a) efectes de control social i conseqüències polítiques, b) increments de l'eficiència de formes d'associació humana; c) generació de noves jerarquies d'especialistes i autoritat experta; d) substitució d'algunes formes d'organització social; i) producció de noves necessitats econòmiques i polítiques
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/021/12/05

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.