I després del màster, què? Proposta d'un model d'inducció centrat en l'anàlisi de situacions d'aula

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització5/10/2131/12/22