Història local a Catalunya. Estat de la qüestió i proposta de metodologia i anàlisi de cara a la creació d'una base de dades

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte proposa l'elaboració d'un estat de la qüestió de la historiografia catalana, com a fonament bàsic per a l'estudi d'una proposta metodològica i de l'anàlisi de la investigació en temes locals, que serveixi per a la futura creació d'una base de dades informatitzada. Per al desenvolupament d'aquesta proposta es realitzarà, en primer lloc, la localització i la identificació de la bibliografia així com l'estudi de les fonts d'historiografia local; en segon lloc, es dissenyarà el model de fitxa bibliogràfica i el programa informàtic més adequat; en tercer lloc, s'elaborarà un llenguatge d'indexació que serveixi com a "thesaurus" de definició de la informació; en quart lloc, es buidaran els llibres de temes locals existents en diferents biblioteques, i, en cinquè lloc, es procedirà a la informatització de les dades recollides. L'objectiu final d'aquesta base de dades sera la pos
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització2/08/902/08/93

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.