Generació d'elements difractius mitjançant moduladors espaials de llum i litografia per a la seva aplicació en pinzes òptiques, sensors de front d'ona i formatejat de fas de raigs X

  • Campos Coloma, Juan Ignacio Pedro (Investigador/a principal)
  • Espinola Estepa, Manuel (Becari/a)
  • Vila Comamala, Joan (Becari/a)
  • Escalera Merino, Juan Carlos (Investigador/a)
  • Iemmi, Claudio (Investigador/a)
  • Moreno Soriano, Ignacio (Investigador/a)
  • Márquez Ruiz, Andrés (Investigador/a)
  • Yzuel Gimenez, Josefa (Investigador/a)

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0631/03/10