Funcionalitat de micobacteries ambientals de creixement ràpid com a agents antitumorals. Implicació de receptors Toll-like en el mecanisme d'activació i senyalització

  • Julian Gomez, Esther (Investigador/a principal)
  • Agustí Adalida, Gemma (Becari/a)
  • Fernández, Carmen (Investigador/a)
  • Luquin Fernandez, Marina de la Milagrosa (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

(...) Objectiu: Determinar l'activitat antitumoral directa, per inhibició de la proliferació cel·lular, i indirecta, per activació de la resposta biològica, causades per diferents micobacteries ambientals de creixement ràpid, i analitzar la funció dels receptors Toll-like al mecanisme d'acció. Disseny: 1) Avaluació de l'activitat antitumoral directa de diferents micobacteries ambientals de creixement ràpid. Determinar quines micobacterias són capaces d'inhibir la proliferació cel·lular de diferents línies cel·lulars tumorals, i el seu mecanisme d'acció (...) 2) Determinació de la capacitat d'activació de macròfags (línia J744.1) per part de les micobacteries ambientals de creixement ràpid (...) 3) Anàlisi de la capacitat antitumoral indirecta de les micobacteries que s'hagin mostrat més eficaces en la primera i segona fase de l'estudi. Acitvació de cèl·lules mononuclears de sang perifèrica amb les micobacteries i posterior co-cultiu amb cèl·lules tumorals. Avaluació de la citotoxicidad i producció de citotocinas. 4) Estudi de la implicació dels receptors Toll-like al mecanisme d'activació (...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0630/09/09

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.