Formació de professorat per a una educació matemàtica de familiars en contextos multiculturals

 • Diez Palomar, Javier (Investigador/a principal)
 • Casajús Lacosta, Àngel (Altres)
 • Pérez Hurtado, Lourdes (Altres)
 • Siles Sancho, Belinda (Altres)
 • Valls Molins, Núria (Altres)
 • Estrada Roca, Assumpta (Investigador/a)
 • García Wehrle, Paloma (Investigador/a)
 • Gorgorio Sola, Maria Nuria (Investigador/a)
 • Montanuy Fillat, Manel (Investigador/a)
 • Plaza Menéndez, Pedro (Investigador/a)
 • Rosich Sala, Núria (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

El projecte que presentem aquí s'emmarca en l'educació de matemàtiques de familiars, incloent la vessant multicultural. Actualment diverses escoles catalanes estan esdevenint Comunitats d'Aprenentatge, un enfocament educatiu encapçalat per CREA, Centre de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats. Aquest procés implica una transformació de la comunitat on està situada l'escola: familiars, veïns i veïnes del barri, així com altres persones voluntàries, entren a les aules per donar suport als/les mestres, i poder formar els grups interactius. Aquest projecte pren com a referent les troballes i coneixements adquirits en la recerca d'educació de persones adultes, per tal d'elaborar un recull de materials per a la formació de familiars que entren a les aules multiculturals de matemàtiques, a les Comunitats d'Aprenentatge, així com també de totes aquelles persones que volen ajudar els seus fills i filles a casa, però que no disposen de recursos per fer-ho. El context d'aquesta recerca és l'escola actual, caracteritzada per un gran component multicultural. L'experiència escolar dels familiars que venen de paísos aliens de vegads és diferent a les estratègies que es fan servir actualment a les escoles per ensenyar matemàtiques, tal i com mostren recerques prèvies. Mitjançant un diàleg igualitari, i fent servir una metodologia comunicativa crítica, en aquest projecte es recolliran toes aquestes experiències prèvies ("funds of knowledge"), valorant les diferències culturals de manera igualitària, per tal de donar les mateixes oportunitats a tothom per accedir a uns recursos formatius que permetin ajudar/ensenyar matemàtiques als nens/nenes. Durant el projecte es posarà especial èmfasi en revertir el coneixement de la comunitat dintre de l'escola, com una pràctica per contextualitzar el coneixement i donar-li sentit, en la línia de l'aprenentatge dialògic (Flecha, 2000). Això es farà a través d'una sèrie de tallers de matemàtiques per famílies.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/04/081/04/09

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.