Fills i filles de families immigrantes a Catalunya: gestió de la interculturalitat per a la cohesió social

Detalls del projecte

Description

Resum no disponible
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització31/01/1231/01/14

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.