Fenotipatge renal emprat tècniques de diagnòstic per a la imatge en ratolins diabètics

Detalls del projecte

Description

(...) L'Objectiu principal d'aquest nou projecte és posar a punt les tècniques de diagnòstic per la imatge per avaluar la morfologia i funció renal en ratolins. En segon lloc comprovar la seva eficàcia per caracteritzar fenotípicament els canvis morfològics i funcionals en ratolins diabètics in vivo(...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització19/07/0618/07/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.