Factores psicológicos de vulnerabilidad a la psicopatología en niños de edad preescolar.

  • Ezpeleta Ascaso, Lourdes (Investigador/a principal)
  • de Ancos, Esther Trepat (Altres)
  • Bayarri Fernández, Eduard (Becari/a)
  • Martín Romera, Virginia (Becari/a)
  • Najas Garcia, Antonia (Becari/a)
  • Olaya Guzmán, Beatriz (Becari/a)
  • Vega Castelo, Ariadna de la (Becari/a)
  • Doménech Massons, Josep Maria (Investigador/a)
  • Granero, Roser (Investigador/a)
  • Osa Chaparro, Nuria de la (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Resum no disponible en aquesta llengua.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1031/12/12

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.