Expressió psico-acústica i imatge mental: el reconeixement dels mecanismes expressius no verbals en la veu humana

    Empremta digital

    Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.

    Arte y humanidades