Expressió de la caseïna quinasa II i diferenciació cel.lular

  • Itarte Fresquet, Emili (Investigador/a principal)
  • Plana Coll, Maria (Investigador/a contractat/da)
  • Pyerin, Walter (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

La caseína quinasa II (CK-II) és una proteïna quinasa altament conservada i ubiqua que sembla tenir un paper decisiu en el control dels mecanismes que dirigeixen la proliferació, diferenciació i transformació cel·lular. En la pròrroga del projecte es continuaran els estudis sobre la relació entre l'expressió de la CK-II i la diferenciació de les cèl·lules HL-60 de leucèmia promielocítica humana. També s'estudiarà el paper de la proteïna pp49 en la formació de complexos i control de l'activitat de la CK-II.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/9331/12/94

Socis col·laboradors

  • Deutsches Krebsforschungszentrum Heildeberg-German Cancer Research Center (guia)