Execució eficient i adaptativa d'aplicacions paral.leles sobre xarxes distribuïdes d'estacions de treball privades

  Detalls del projecte

  Description

  Els objectius científics d'aquest projecte se centren en el desenvolupament i avaluació de polítiques de gestió eficients per a aplicacions paral·leles executades en sistemes distribuïts hetereogéneos. El treball s'orienta principalment cap al seu ús en "clusters" d'estacions de treball de propòsit general, dels quals es pretén aprofitar els temps de desocupació. La gestió de recursos en aquests entorns es basarà en Condor, un potent sistema que proporciona els serveis bàsicos per a assignar recursos a les tasques, establir punts de control ("Checkpointing") i migrar tasques. Condor s'ha combinat a més amb PVM, un entorn de programació paral·lela molt popular en l'actualitat. El projecte investigarà les possibles formes d'utilitzar els serveis combinats del sistema Condor-PVM per a ajudar a les aplicacions paral·leles a explotar al màxim els recursos disponibles en el "clúster" d'estacions de treball.
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització7/06/996/06/00

  Socis col·laboradors

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.