Evaluación del efecto de tratamientos fitosanitarios sobre la mcirobita en sistemas agríolas de producción fruticola ecológica e integrada. EMIPROA

Detalls del projecte

Description

Resum no disponible en aquesta llengua.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/0930/04/12

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.