Estudis sobre la capacitat de reinervació en el sistema nerviós perifèric

  Detalls del projecte

  Description

  Aquest projecte suposa la realització d'un conjunt d'experiments que permetin caracteritzar, mitjançant tècniques d'avaluació funcional i morfològica, els processos de reinervació que ocorren després de lesions de nervis perifèrics en el ratolí i en la rata. Els resultats obtinguts en el seguiment de la recuperació funcional es correlacionaran en cada cas amb les troballes i canvis histològics. En primer lloc, es compararà l'efectivitat de la reinervació per àxons lesionats que regeneren i per àxons intactes que es ramifiquen. L'anàlisi de la reinervació de tres òrgans (múscul, pell i glàndules sudorípares) permetrà conèixer també les diferències entre les capacitats regeneratives de diferents tipus d'àxons (mielínics i amielínics, motors i sensorials). En segon lloc, es proposa estudiar una sèrie de factors que poden influir sobre la reinervació efectiva dels òrgans diana, sotmetent els
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització13/07/8913/07/92

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.