Estudio y catalogación en entorno wiki del cuento en la prensa periódica: el Semanario Pintoresco Español y El Museo Universal (1836-1869)

  • Amores Garcia, Montserrat (Investigador/a principal)
  • Cánovas Hernández, Germán (Becari/a)
  • Casas Janices, Ana (Investigador/a)
  • Jofre Aparicio, Montserrat (Investigador/a)
  • Roas Deus, David (Investigador/a)
  • Rotger Cerdà, Neus (Investigador/a)
  • Luque Carreras, José Antonio (Becari/a)
  • Enrique Miralles (Investigador/a)
  • Jaume Pont (Investigador/a)
  • Marín López, Rebeca (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Des del segle XIX, el conte ha estat un del gèneres més conreats a la literatura hispànica i la premsa periòdica, el seu principal mitjà de difusió. No obstant això, encara no han estat mai estudiades les narracions publicades en les dues revistes literàries més representatives de l'època que aquí ens interessa: el Semanario Pintoresco Español (1836-1857) i El Museo Universal (1857-1869). Per aquesta raó, l'objectiu del projecte que presentem és la catalogació i l'anàlisi dels contes apareguts en ambdues revistes, l'elaboració dels repertoris cronològics i bibliogràfics dels seus autors, la classificació temàtica i l'estudi dels textos, així com l'establiment de l'evolució de les diverses tendències conreades en el període esmentat. (...) (...) El Semanario Pintoresco Español, en concret, resulta fonamental per a l'estudi del conte en la mesura en que va publicar centenars de narracions -fins i tot hi va dedicar una secció anomenada "Cuentos y Novelas". En els seus vint-i-dos anys de vida -es tracta d'una de les poques excepcions del segle XIX, ja que les publicacions periòdiques acostumaven a ser de vida molt efímera -, van passar per les seves pàgines els escriptors més importants de l'època, juntament amb altres menys coneguts, però que també van contribuir de manera notable al desenvolupament del conte : (...). Sembla clar, doncs, que per la seva extensa trajectòria, la seva amplia llista de col·laboradors, així com per la varietat de contes que publica, el Semanario Pintoresco Español és una de les revistes més interessants del segle XIX. (...) S'han dedicat alguns estudis al Semanario, però cap centrat en l'anàlisi completa dels contes apareguts a les seves pàgines; a més, gairebé tots estan circumscrits a la personalitat del seu primer director: Ramón de Mesonero Romanos. (...) Quant a les contribucions a l'estudi de El Museo Universal, aquestes són gairebé inexistents (...). Només comptem, amb el catàleg de Páez Rios (1952) i l'article (...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització6/12/075/12/08

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.