Estudio integrado del cambio socioambiental en la franja costera: una contibución a la gestión sostenible del litoral

 • Breton Renard, Françoise (Investigador/a principal)
 • Cuadrado Ciuraneta, Sergio (Col.laborador/a)
 • González León, Ana (Col.laborador/a)
 • Sempere Roig, Jordi (Col.laborador/a)
 • Trujillo Martínez, Antonio José (Col.laborador/a)
 • Avellà, Gabriel Jover (Investigador/a contractat/da)
 • Buxo Capdevila, Ramon (Investigador/a contractat/da)
 • Bach Plaza, Joan (Investigador/a)
 • Ballesteros Sagarra, Enrique (Investigador/a)
 • Congost Colomer, Rosa (Investigador/a)
 • Curià Barnés, Elisenda (Investigador/a)
 • Dura Guimera, Antoni (Investigador/a)
 • Estalella Boadella, Elena (Investigador/a)
 • Luna García, Antoni (Investigador/a)
 • Picazo Gurina, Marina (Investigador/a)
 • Pino Vilalta, Joan (Investigador/a)
 • Pons Fernandez, Xavier (Investigador/a)
 • Pont Castejon, Isabel (Investigador/a)
 • Romagosa Casals, Francesc (Investigador/a)
 • Saguer Hom, Enric (Investigador/a)
 • Sarda Borroy, Rafael (Investigador/a)
 • Serra Raventós, Jordi (Investigador/a)
 • Sola Bau, Montserrat (Investigador/a)
 • Valdovinos Perdices, Nuria (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

En front als problemes existents en la franja litoral, diferents institucions d'investigació s'han unit formant un equip pluridisciplina per realitzar l'estudi integrat de la franja costera de l'Empordà (Girona) i del Delta del Llobregat (Barcelona). La investigació s'orienta cap als canvis en les utilitzacions del sòl i els impactes que representen aquests canvis sobre els sistemes costeners. El projecte es proposa identificar tant els impactes (positius i negatius), com les activitats humanes i utilitzacions socials que els han provocat, en un conjunt de àmbits, en sistemes bentònicos de la plataforma continental, en sistemes sedimentaris (platges, dunes, marismes), en aqüifers i aigües superficials, en sòls agrícoles i en la biodiversitat en general. Al mateix temps, el projecte preten construir eïnes per la gestió integrada del litoral, mitjançant la elaboració d'una metodologia d'anàlisi integrat, la construcció d'indicadors de sostenibilitat i la creació d'una base de dades georreferènciades en un SIG costener. L'objectiu final és realitzar un anàlisi integrat dels canvis ambientals ocurreguts en la franja litoral (zona fòtica de la plataforma continental interna, platges i dunes, zones húmides, aqüifers, espaïs agraris i urbans), y l'anàlisi de les forces motores d'aquests canvis (població, activitats econòmiques i les seves pràctiques - especialment agricultura, pesca, turisme i conservació de ecosistemes - el model d'expansió territorial i modos de vida) per establir protocols integrats de resultats, útils per una Gestió integrada del Litoral.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització29/12/0029/12/03

Socis col·laboradors

 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (guia)
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF) (Responsable del Subprojecte)
 • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) (Responsable del Subprojecte)
 • Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) (Responsable del Subprojecte)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.