Estudio de la aplicación de tratamientos de ultra alta presión-homogeneización (UHPH) en zumos vegetales

Detalls del projecte

Description

En aquest projecte (...) pretenem avaluar l'aplicació de tractaments d'UHPH amb l'objectiu d'obtenir sucs de bona qualitat microbiològica, nutritiva i sensorial, en relació amb els sucs pasteuritzats. Per això, s'estudiarà l'efecte de diferents tractaments d'UHPH, consistents en diverses combinacions de pressió, temperatura d'entrada i temps de retenció, aplicats en sucs de naturals de taronja, pastanaga i poma. S'estudiarà la seva influència sobre les seves propietats microbiològiques, físic-químiques i nutricionals més importants, així com sobre la seva vida útil, comparant-la amb la dels mateixos sucs pasteuritzats. A més, es valorarà de forma específica l'eficàcia dels tractaments sobre una gamma representativa de microorganismes d'interès, ja sigui per la seva implicació en toxiinfeccions alimentàries (Salmonella spp., Escherichia coli, Listeria monocytogenes), com per la seva participació en processos d'alteració (bacteris àcid-làctics, llevats, esporulados). Les dades obtingudes seran processades, valorant el seu ajustament a models matemàtics existents o per obtenir models nous que defineixin les conseqüències sobre les caracterísitiques del suc en funció dels paràmetres de tractament d'UHPH aplicats. Finalment, es seleccionaran els tractaments que més s'ajustin als objectius plantejats, i es valorarà el seu efecte sobre les propietats sensorials dels sucs, amb l'objectiu d'establir el millor tractament per a cada tipus de suc.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0631/03/10

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.