Estudi sobre les capacitats de reinervació dels axons sudomotors

Detalls del projecte

Description

El present projecte suposa la realització d'un conjunt d'experiments que permetin avaluar i caracteritzar els mecanismes de reinervació de les glàndules sudoríferes pels axons sudomotors, desprès de lesions de nervis perifèrics. Els resultats obtinguts en el seguiment de la recuperació funcional, mitjançant la tècnica de motlles de silicona, es correlacionaran amb estudis histològics de les vies nervioses i de la reinervació de les glàndules. En primer lloc es compararà l'eficàcia de reinervació per axons lesionats que regeneren i per axons intactes que es ramifiquen col·lateralment. Ambdós mecanismes poden cooperar en la recuperació de l'activitat sudorífera. En una fase següent s'estudiarà l'efecte de lesions parcials, selectives per millorar l'extensió del territori de reinervació. En la tercera etapa d'estudi, es pretén analitzar l'efecte de lesions condicionans en la regeneració d'axons sudomotors, així com detallar la capacitat regenerativa de neurones sotmeses a repetides lesions axonals
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/04/8931/03/90

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.