Estudi del nivell d'heteroplàsmia de la regió control "versus" la regió codificant del DNAmt humà: aplicació a una població caucasoide (Zamora, Espanya)

Detalls del projecte

Description

El present projecte s'estructura en dues parts complementàries que tenen com a finalitat l'estudi de l'heteroplàstia del DNAmt a nivell poblacional. a) Un dels seus aspectes constitueix una continuació dels treballs poblacionals (Andorra, regió d'Amizmiz a l'Alt Atlas, població andalusa, població açoreana, diverses poblacions peninsulars etc...) que a nivell del DNAmt ha realitzat darrerament l'equip investigador. Ens proposem ara caracteritzar a nivell del DNAmt una població peninsular, encara no estudiada i representativa de la població caucasoide. Concretament el projecte es centrarà en la població de Zamora. b) L'altre aspecte, l'estudi de la heteroplàsmia en la molècula del DNAmt, sorgeix com a resultat de l'experiència acumulada pels diferents membres de l'equip investigador en el tema de l'anàlisi del DNAmt (...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització19/07/0618/07/08

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.