Estudi de marcadors uniparentals en les poblacions humanes de les comarques de Zamora: caracterització genètica-forense i dinàmica evolutiva

  • Aluja Paris, Maria Pilar (Investigador/a principal)
  • Montiel Duarte, Rafael (Becari/a)
  • Pereira Santos, Cristina (Becari/a)
  • Francalacci, Paolo (Investigador/a)
  • Nogués Carulla, Ramon Maria (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

(...) En el present projecte s'estudiarà una població peninsular ben definida i accessible, la població de Zamora. L'esmentada població respon a una divisió comarcal que respecta les fronteres marcades pels agents naturals, i alhora compta amb una orografia definida per un gradient longitudinal, des de l'altiplà fins a les muntanyes galaico-lleoneses. D'altra banda, la província de Zamora ha estat sotmesa a grans fluctuacions demogràfiques i a un alt grau d'aïllament evidenciat per elevats nivells d'endogàmia (90%) i consanguinitat (\alpha=0.0073) en alguna de les seves zones (p.ej. Sanabria). Pretenem investigar, a nivell genètic-poblacional, els marcadors uniparentales (mtDNA i cr Y) incidint en la dinàmica evolutiva a través de l'heteroplasmia associada al primer i l'estudi dels cognoms (isonimia) de transmissió associada al cromosoma Y, a fi de caracteritzar la població a nivell biològic i obtenir dades genètiques per al seu ús en les tasques d'identificació i diagnòstic forenses. Així mateix, l'anàlisi de l'heteroplasmia en població de Zamora persegueix dos objectius: d'una banda, contribuir al coneixement sobre la seva freqüència i efectes en l'estudi forense, i per un altre, definir aquesta problemàtica a nivell d'evolució poblacional.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0631/12/09

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.