Estudi de l'estructura en quasi-espècies del virus de la hepatitis C (VHC) en diferents situacions clíniques. Efecte sobre la persistència de la infecció

  • Esteban Mur, Juan Ignacio (Investigador/a principal)
  • Martell Pérez-Alcalde, María Nieves (Becari/a)
  • Guardia Masso, Jaime (Investigador/a)
  • Quer Sivila, Josep (Becari/a)
  • Gómez Castilla, Jordi (Investigador/a)
  • Viladomiu Cata, Lluís (Investigador/a)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology