Estudi antropològic de les restes humanes taliòtiques procedents de la UE11 del jaciment de son olivaret (menorca).

Detalls del projecte

Description

Resum no disponible
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1031/12/10

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.