Escalat de fotobiorreactors

    Detalls del projecte

    Description

    Aquest projecte s'enfoca en el marc de l'escalat de fotobiorreactors a grandàries majors que els usats en el laboratori. L'escalat de biorreactors requereix un tractament especial a causa de la complexitat del comportament fisiològic i metabòlic dels microorganismes, i la seva relació amb les propietats físiques dels sistemes de conreu. En el cas d'aquells sistemes que utilitzen la llum com font d'energia, aquesta complexitat és encara major a causa de la complexa naturalesa de la interacció entre la disponibilitat de llum, el consum de nutrients i el creixement cel·lular. Els grups que presenten aquesta "Acció integrada" es troben ja involucrats en el disseny, modelització i control de fotobiorreactors, amb volums inferiors a 10 litres, i consideren necessari unir les seves experiències prèvies a fi de dissenyar, construir i operar un nou fotobiorreactor d'una escala volumètrica superior als utilitzats fins ara (amb un factor d'escala d'unes deu vegades superior). El projecte de cooperació inclou l'estudi de la posada al dia de la instrumentació del reactor i la validació dels models matemàtics desenvolupats prèviament a fi de descriure el sistema i els sistemes de control que en ells es basen. El fotobiorreactor operarà amb un conreu de cianobactèria \i Spirulina platensis
    EstatusAcabat
    Data efectiva d'inici i finalització1/01/9731/12/98