Entorn per a la simulació de la propagació d'incendis forestals

Detalls del projecte

Description

Els incendis forestals representen un dels majors problemes medi-ambientals que pateixen els països de la conca del Mediterrani en general, i a la península Ibèrica en particular. Les condicions climàtiques, topogràfiques i de vegetació d'aquests països han afavorit l'aparició d'un elevat nombre d'incendis, especialment durant l'estiu, amb les pèrdues que això comporta a nivell econòmic, ecològic i fins i tot en alguns casos a nivell humà. La lluita contra aquests episodis dramàtics presenta dos vessants igualment importants: -La prevenció dels incendis i les polítiques per a reduir els seus efectes, incloent la planificació del territori, la gestió silvícola, la construcció d'infrastructures antiincendis com tallafocs, l'elaboració de plans d'evacuació, etc... - La lluita directa contra l'incendi utilitzant els mitjans disponibles, de manera que l'incendi pugui ser controlat com més aviat millor i causi el menor mal possible. En ambdós casos, la possibilitat de realitzar una predicció del comportament dels incendis d'una manera ràpida que permeti conèixer l'estat de l'incendi en un temps futur és de gran utilitat i una base indispensable per a poder realitzar una bona gestió dels incendis. En aquest context, el projecte pretén desenvolupar un entorn que permeti realitzar la simulació de la propagació dels incendis forestals en les condicions típiques de vegetació i topografia pròpies de la zona mediterrània. Donada la naturalesa multidisciplinar del tema que s'aborda, el projecte contarà amb les aportacions des de tres camps complementaris: un camp físic-químic, un camp botànic-ecològic i un camp informàtic
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/0031/12/01

Socis col·laboradors