Els reptes de les televisions públiques: finançament, servei públic i lliure mercat

Detalls del projecte

Description

Resum no disponible
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització13/12/0413/12/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.